Brothers in Heaven

Brothers in Heaven

Brothers in Heaven จะเข้าฉาย ที่เวียดนาม วันที่ 19 ม.ค. 2561 ส่วนเมืองไทย ยังไม่มีรายละเอียดที่แน่นอน จากข่าวที่เกาหลีบอกแค่ว่า มีหลายประเทศซื้อไป ซึ่งไทยก็มีชื่อในข่าว แต่ว่าคนที่ซื้อไป ก็มีทั้ง agent ที่ซื้อไปฉายในโรงหนังและฉายบนเครื่องบิน ของไทยเรา ถ้าไม่ได้ฉายในโรง ก็อาจเป็นบนเครื่องบิน