ออมสินแจงปมหนังสือถึงทนายความ เป็นการติดตามงานปกติ ไม่ใช่การเร่งรัด

ออมสินแจงปมหนังสือถึงทนายความ เป็นการติดตามงานปกติ ไม่ใช่การเร่งรัด

วานนี้ (22 ก.ค.) นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามที่ได้ปรากฏเป็นข่าวว่าธนาคารออมสินได้มีหนังสือแจ้งถึงสำนักงานทนายความเรื่องการฟ้องคดีกับลูกหนี้สินเชื่อครู

ดังรายละเอียดตามที่ปรากฏตามสื่อต่างๆ นั้น ธนาคารฯ ขอเรียนให้ทราบว่า ข้อความต่างๆ ที่ปรากฏในเอกสารดังกล่าวเป็นกระบวนการในการติดตามหนี้/ดำเนินคดีกับลูกหนี้ตามปกติของธนาคารฯ โดยเป็นการซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานของธนาคารฯ กับกลุ่มลูกหนี้ที่ธนาคารฯ ได้มีการส่งดำเนินคดีไปก่อนหน้านี้มาแล้วระยะเวลาหนึ่ง จึงไม่ใช่เป็นการเร่งรัดที่เกิดจากกรณีที่มีกลุ่มครูประกาศยุติการชำระหนี้ที่จังหวัดมหาสารคามแต่อย่างใด เป็นการปฏิบัติงานตามปกติที่ใช้กับการค้างชำระหนี้ของลูกค้าทุกกลุ่ม

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาในส่วนของสินเชื่อข้อตกลงของครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวนกว่า 400,000 ล้านบาทนั้น ธนาคารฯ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากกลุ่มบุคลากรครูและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของกระทรวงศึกษาธิการ ทำให้ที่ผ่านมามีหนี้เสียเพียง 0.94% โดยอีก 99.06% เป็นสินเชื่อที่ผ่อนชำระเป็นปกติ ส่วนสำหรับลูกหนี้ที่ปัจจุบันเป็นหนี้ค้างชำระ ธนาคารฯ มีมาตรการในการช่วยเหลือและผ่อนปรนการชำระหนี้ให้กับลูกหนี้ทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นมาตรการพักชำระหนี้ หรือการลดอัตราดอกเบี้ยให้ลูกหนี้ที่มีประวัติการผ่อนชำระหนี้ดี โดยในช่วงที่ผ่านมาลูกหนี้ค้างชำระเริ่มมีแนวโน้มมาแก้ไขหนี้/ปรับปรุงโครงสร้างหนี้เพิ่มมากขึ้นตามลำดับ ดังนั้นลูกหนี้ที่มีปัญหาการชำระหนี้ แต่ได้เข้าโครงการแก้ไขปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ธนาคารฯ จึงไม่ได้ดำเนินคดีแต่อย่างใด

“ลูกหนี้ทุกรายที่มีปัญหาในการชำระหนี้สามารถเข้ามาแก้ไขหนี้กับธนาคารฯ ได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะอยู่ในขั้นตอนใด ทั้งลูกหนี้ที่เริ่มมีปัญหาในการชำระหนี้ จนถึงลูกหนี้ที่ธนาคารฯ ได้มีการดำเนินคดีไปแล้ว” นายชาติชาย กล่าวในที่สุด

ฮวงจุ้ย และ ข่าวทั่วไป